wtorek, 4 sierpnia 2020

Święty Andrzej Apostoł - brat św. Szymona Piotra

Święty Andrzej był pierwszym ze wszystkich 12. powołanych Apostołów oraz pierwszym Apostołem Słowian co jest szczególnie ważne dla nas.

Święty Andrzej Apostoł pochodził z Betsaidy, miasta położonego na północnym wybrzeżu Jeziora Galilejskiego (zwanego Jeziorem Genezaret lub Morzem Tyberiadzkim). Był Żydem, rybakiem, bratem Apostoła Piotra, nie miał żony. Wraz z Piotrem przeniósł się do Kafarnaum do własnego domu i tam zajmowali się rybołówstwem.

Gdy św. Jan Chrzciciel zaczął głosić mające nastąpić nadejście Mesjasza, stał się jego najbliższym uczniem. Jan Chrzciciel skierował Andrzeja i przyszłego Apostoła Jana Teologa do Chrystusa, wskazując, że to On jest Barankiem Bożym.

Andrzej jako pierwszy został powołany przez Chrystusa do służby apostolskiej. Stąd też przydomek „Pierwszy Powołany” (gr. Protokletos), często przydomek Andrzeja występuje wraz z jego imieniem.

Św. Jan Teolog tak opisuje powołanie Andrzeja przez Chrystusa do grona Apostołów:

J 1,35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami

J 1,36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: ”Oto Baranek Boży”.

J 1,37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

J 1,38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: ”Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: ”Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?”

J 1,39 Odpowiedział im: ”Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

J 1,40 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.

Według Ewangelii św. Mateusza, tak to wyglądało:

Mt 4,18 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

Mt 4,19 I rzekł do nich: ”Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

Św. Marek w swojej Ewangelii tak opisuje to wydarzenie:

Mk 1,16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

Mk 1,17 Jezus rzekł do nich: ”Pójdźcie za Mną, a sprawie, że się staniecie rybakami ludzi”.

Mk 1,18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Św. Łukasz zaś łączy powołanie Andrzeja z cudownym połowem ryb:

Łk 5,01 Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret -

Łk 5,02 zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.

Łk 5,03 Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Łk 5,04 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: ”Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”.

Łk 5,05 A Szymon odpowiedział: ”Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.

Łk 5,06 Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.

Łk 5,07 Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Łk 5,08 Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: ”Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”.

Łk 5,09 I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;

Łk 5,10 jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: ”Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.

Łk 5,11 I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Według wszystkich Ewangelii powołanie Andrzeja miało miejsce nad Jeziorem Galilejskim.

W Ewangelii według św. Jana, Apostoł Andrzej pojawia się jeszcze dwa razy - pierwszy raz, gdy prowadzi dialog z Chrystusem o chlebach i rybach, przed cudownym nakarmieniem pięciu tysięcy ludzi:

J 6,08 Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:

J 6,09 ”Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”

J 6,10 Jezus zatem rzekł: ”Każcie ludziom usiąść!” A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

J 6,11 Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.

Drugi raz u św. Jana, Andrzej pojawia się, kiedy razem z Filipem (przyszły Apostoł) przyprowadzili do Chrystusa pogańskich Greków.

J 12,20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.

J 12,21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: ”Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.

J 12,22 Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

J 12,23 A Jezus dał im taką odpowiedz: ”Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.

W Ewangelii według św. Marka, Andrzej ukazany jest jako jeden z czterech uczniów Chrystusa, przed którymi Jezus na Górze Oliwnej pokazał przyszłe losy świata:

Mk 13,01 Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: ”Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!”

Mk 13,02 Jezus mu odpowiedział: ”Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.

Mk 13,03 A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej:

Mk 13,04 ”Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?”

Mk 13,05 Wówczas Jezus zaczął im mówić: ”Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.

Mk 13,06 Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadza.

Mk 13,07 Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec.

Mk 13,08 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.

Mk 13,09 A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich.

Mk 13,10 Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.

Po śmierci Chrystusa na Krzyżu, po Jego Zmartwychwstaniu oraz zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów, rzucono losy, któremu z Apostołów przypadną poszczególne tereny do głoszenia Słowa Bożego. Andrzejowi przypadły: Bitynia, Pont, Chalcedon, Bizancjum, Tracja, Macedonia (do Morza Czarnego i Dunaju), Tesalia, Hellada, Achaja, Amintin, Trapezunt, Herakleia i Amastrida. Andrzej przechodził po kolei wszystkie te kraje gorliwie głosząc Słowo Boże, za które był prześladowany. Najwięcej ucierpiał w Synopie (północna Turcja), gdzie został obalony na ziemię i ciągnięty za ręce i nogi, podczas wleczenia po ziemi, był bity bierwionami, obrzucany kamieniami, wyrywano mu palce i wybijano zęby. Po tylu męczarniach Andrzej mocą łaski Zbawiciela, został cudownie uzdrowiony ze wszystkich ran.

Po takich tragicznych zdarzeniach z Synopy, Andrzej udał się dalej do Neocezarei, Samomaty, Alanty, kraju Basków, Zygów i Królestwa Bosforu. Następnie popłynął do Bizancjum (późniejszy Konstantynopol), gdzie jako pierwszy nauczał wiary o Chrystusie Zbawicielu. W niektórych źródłach można znaleźć, że Andrzej był założycielem Konstantynopola i jego pierwszym biskupem. Po umocnieniu się wiary w tym mieście mianował na biskupa Bizancjum apostoła Stachysa a sam udał się do Pentu, na wybrzeżu Morza Czarnego, następnie do Scytii (obszar między Dnieprem a Donem do ujścia Dunaju) oraz do Chersonezu na Krymie.

Prawosławni Rumuni wierzą, że apostoł Andrzej był pierwszym głosicielem Chrystusa w Scytii Małej dla miejscowych Dacjanów (delta Dunaju na pograniczu Rumunii i Bułgarii). Rumuńska Cerkiew Prawosławna wskazuje jaskinię, w której modlił się apostoł Andrzej oraz miejscowość Capuzu w której Apostoł miał chrzcić miejscową ludność. Według tradycji cerkiewnej apostoł Andrzej po rzece Dniepr dotarł do wzgórz kijowskich w kraju Rusinów (obecna Ukraina), na których to wzgórzach Andrzej wzniósł krzyż i ogłosił, że Łaska Boża zamieszka w tym miejscu. Przepowiedział, że w tym miejscu powstanie wielkie miasto z wieloma Domami Bożymi. Wiele źródeł mówi również, że apostoł Andrzej spod wzgórz kijowskich poszedł dalej na północ do Nowogrodu, skąd przez ziemie Waregów przybył do Rzymu, a następnie udał się do Epiru nad Morzem Jońskim.

Z Epiru Andrzej udał się do Tracji i na Peloponez, gdzie w miejscowości Parras uzdrawiał ludzi, m.in. żonę zarządcy miasta Maksymillę i jego brata Stratokiusza. Po uczynionych cudach oraz dzięki gorliwemu głoszeniu słowa Bożego, prawie wszyscy mieszkańcy Parrasu zostali ochrzczeniu i przyjęli chrześcijaństwo. Zarządca Parrasu, Egeat Antypat pomimo naocznemu doświadczaniu cudów uczynionych przez Andrzeja nie przyjął chrztu pozostając poganinem. Andrzej kilkakrotnie przekonywał Egeata do wiary w Chrystusa jednak nadaremnie i dodatkowo tak rozsierdził zarządcę, że ten skazał go na śmierć krzyżową. Andrzeja nie przybijano gwoździami tylko przywiązano do krzyża w kształcie litery X sznurami, aby cierpienia przed śmiercią trwały jak najdłużej. Andrzej wisząc na krzyżu nie dość, że nie wyrzekł się swojej wiary to aż do śmierci przez trzy dni nauczał tłumy głosząc Słowo Boże. Wyznawał wiarę w Chrystusa i pouczał jak należy wierzyć w Zbawiciela oraz jak umieć cierpieć i umierać za wiarę. Po śmierci Andrzeja, żona Egeata, która została wcześniej uzdrowiona przez Andrzeja, z wielką pobożnością i szacunkiem zdjęła z krzyża ciało umęczonego Andrzeja i je pochowała.

Nie jest ustalona dokładna data śmierci męczennika Andrzeja. Prawosławie przyjmuje, że był to 30 listopad 62 roku. Inne źródła mówią o 65 lub około 70 roku. Krzyż w kształcie litery X na którym umierał Andrzej, później był nazwany „Krzyżem Świętego Andrzeja”, który umieszczany jest przed przejazdami kolejowymi, dlatego, że Święty Andrzej jest patronem podróżnych.

W 356 roku jego relikwie przewieziono z Patras do Konstantynopola i umieszczono w świątyni Świętych Apostołów obok relikwii apostoła Łukasza oraz apostoła Tymoteusza. W VIII wieku irlandzki mnich imieniem Reguluj przewiózł relikwie apostoła Andrzeja do Szkocji, gdzie umieszczono je w katedrze miasta St. Andrews, położonym na wschodnim wybrzeżu kraju. Miasto to otrzymało nazwę na cześć apostoła i stało się duchową stolicą Królestwa Szkockiego. W rzeczywistości potwierdzone jest to, że w 1202 roku, gdy krzyżowcy zajęli Konstantynopol, zabrali ze sobą relikwie apostoła i umieścili je w Amalfi (rejon Kampanii), .niedaleko Neapolu.

W 1461 roku relikwia głowy apostoła została podarowana przez bizantyjskiego księcia Morei Tomasza Paleologa papieżowi Piusowi II, który umieścił je w Bazylice św. Piotra w Rzymie. W 1464 roku papież Paweł VI, w geście dobrej woli wobec Greckiej Cerkwi Prawosławnej, przekazał relikwiarz z cząsteczkami relikwii świętego (palec i część czaszki) do Konstantynopola. W 1980 roku rzymskokatolicki arcybiskup Marsylii Roger Etchegaray zwrócił też prawosławnym Grekom część relikwii krzyża św. Andrzeja, na którym zmarł apostoł. Różne fragmenty jego relikwii znajdują się w wielu świątyniach na całym świecie, a prawa ręka apostoła w moskiewskim patriarszym soborze Chrztu Pańskiego, tzw. Sobór Bogojawleński.

Apostoł Andrzej uważany jest za patrona Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Również Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która przyjęła wiarę z Bizancjum, gdzie sukcesja apostolska prowadzona jest od apostoła Andrzeja - uważa go za swojego patrona. Ponadto Andrzej stał się patronem narodów słowiańskich oraz państw i krain takich jak: Szkocja, Grecja, Rosja, Hiszpania, Niderlandy, Burgundia, Bitynia, Niemcy, Prusy, Szlezwik, Luksemburg oraz wyspy Sardynia i miasta Amalfi. Miast: Neapol, Mantua, Pont, Agde, Baeza, Bordeaux, Brescia, Brugia, Hanower, Orange, Pesaro, Rawenna i Rochester. Jest opiekunem małżeństw, kobiet w ciąży i dzieci, wspomaga żeglarzy szczególnie podczas sztormów, rybaków i handlujących rybami, powroźników, woziwodów, rzeźników, górników Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa.

W ikonografii apostoł Andrzej posiada od początku indywidualne cechy. Przedstawiany jest jako starzec o kręconych, siwych i gęstych włosach, krzaczastej, krótkiej i rozdwojonej brodzie. Jako apostoł nosi przeważnie długi płaszcz, jako rybak - krótką tunikę. Jego głównym atrybutem jest krzyż w kształcie litery X, będący symbolem śmierci za Chrystusa. Na ikonach ruskich apostoł Andrzej, jako patron Rusi, często wyróżniany jest spośród innych apostołów strojem i gestem. W przedstawieniach indywidualnych przeważnie ukazywany jest ze zwojem Pisma w dłoniach. Na zwoju najczęściej znajduje się napis: „Nie pozwól mi, Panie mój Jezusie Chrystusie, bym skalał cokolwiek” lub „Przestrzegajcie przykazań Pańskich”.

Apostoł występuje też m.in. na ikonach Soboru Dwunastu Apostołów, wśród innych jedenastu najbliższych uczniów Chrystusa w scenach z Jego życia, takich jak: „Wjazd Pański do Jerozolimy”, „Ostatnia Wieczerza”, „Zmartwychwstanie Pańskie”, „Wniebowstąpienie Pańskie” oraz na ikonach Zesłania Ducha Świętego na apostołów i Zaśnięcia Matki Bożej.

Święto Św. Andrzeja Apostoła, przypada w Kościołach wschodnich jak i zachodnich w dniu 30 listopada. W Szkocji należącym do Zjednoczonego Królestwa, gdzie św. Andrzej jest patronem tego kraju oraz cieszy się ogromnym kultem, dzień 30 listopada jest świętem narodowym, uchwalonym 15 stycznia 2007 roku za zgodą królowej Elżbiety II. St. Andrew’s Day to jedno z najważniejszych wydarzeń, bardzo hucznie obchodzone przez Szkotów na całym świecie. W tym dniu na stołach królują ryby z racji tego, że św. Andrzej jest patronem rybaków, odbywają się pokazy fajerwerków, organizowane są parady czy targi z lokalną żywnością. Podczas takich spotkań opowiadane są różne historie związane z patronem oraz historią kraju. Jedna z legend mówi, że w roku 832 Angus II poprowadził Piktów i Szkotów do bitwy z liczebniejszą armią Anglików. Ponieważ armia jego była skazywana na porażkę Angus II modlił się do św. Andrzeja obiecując, że jeśli wygra tą bitwę to uczyni Go patronem Szkocji. Tuż przed bitwą na niebie pojawiły się białe chmury w kształcie litery X, które tak podbudowały na duchu żołnierzy, że bitwa ta został wygrana. Angus II dotrzymał słowa i ogłosił św. Andrzeja patronem Szkocji. W roku 1320 przy podpisywaniu Deklaracji ogłaszającej niepodległość Szkocji z Arbroath, św. Andrzej stał się oficjalnym patronem niepodległej wówczas Szkocji.

W Polsce znajduje się ponad 120 kościołów, których patronem jest św. Andrzej Apostoł.

Z dniem św. Andrzeja Apostoła lud polski łączył różne przysłowia. Oto niektóre z nich: "Gdy św. Andrzej ze śniegiem bieży, sto dni śnieg na polu leży"; "Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę rolę moczy lub suszy"; "Na św. Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja".

Modlitwy do św. Andrzeja Apostoła

Wszechmogący wieczny Boże, św. Andrzej Apostoł 
był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, 
pokornie prosimy Cię, aby nieustannie wstawiał się za nami. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jezu, tak często zwracasz się do nas ze swoim wezwaniem. 
Tak często stajesz u drzwi naszego serca i kołaczesz. 
Ale my pozostajemy niemi i głusi na Twoje słowa. 
Sami wolimy decydować o swoim życiu. 
Boimy się pozostawić wszystko tak jak apostoł Andrzej i pójść za Tobą. 
Bo my przecież mamy tak wiele dóbr materialnych, tak wiele zobowiązań, układów. 
Pomóż nam, prosimy Cię, za wstawiennictwem apostoła Andrzeja 
oderwać się od codziennych spraw, byśmy umieli dojrzeć potrzeby bliźniego, 
daj nam uczestnictwo w Twoich cudach, by tak, jak umacniały wiarę św. Andrzeja, 
prowadziły do pełni naszej wiary. Amen.

Przyprowadź nas

Ty pierwszy poznałeś Baranka Bożego i poszedłeś za Nim. Z Twoim przyjacielem św. Janem przebywałeś u Jezusa przez cały dzień, następnie przez całe swoje życie, a teraz całą wieczność. Jak przywiodłeś swego brata św. Piotra do Chrystusa i wielu innych po nim, tak i nas przyprowadź. Naucz wędrować z ludźmi do Pana w miłości i w całym oddaniu się Jemu. Pomóż nam uczyć się lekcji krzyża, niesienia go codziennie bez skargi, aby zaprowadził nas jak Ciebie do Jezusa. Amen.

Wszechmogący wieczny Boże, św. Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła, pokornie prosimy Cię, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jezu, tak często zwracasz się do nas ze swoim wezwaniem.
Tak często stajesz u drzwi naszego serca i kołaczesz.
Ale my pozostajemy niemi i głusi na Twoje słowa.
Sami wolimy decydować o swoim życiu.
Boimy się pozostawić wszystko tak jak apostoł Andrzej i pójść za Tobą.
Bo my przecież mamy tak wiele dóbr materialnych, tak wiele zobowiązań, układów.
Pomóż nam, prosimy Cię, za wstawiennictwem apostoła Andrzeja
oderwać się od codziennych spraw, byśmy umieli dojrzeć potrzeby bliźniego,
daj nam uczestnictwo w Twoich cudach, by tak jak umacniały wiarę św. Andrzeja,
prowadziły do pełni naszej wiary. Amen.

Litania do św. Andrzeja Apostoła

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże , zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.

Święty Andrzeju, chwalebny Apostole, módl się za nami.

Święty Andrzeju, pierwszy powołany, módl się za nami.

Święty Andrzeju, bracie św. Piotra, módl się za nami.

Święty Andrzeju, gorliwy wyznawco, módl się za nami.

Święty Andrzeju, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny sługo Boży, módl się za nami.

Święty Andrzeju, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami.

Święty Andrzeju, pierwszy z apostołów, którzy spotkali Jezusa, módl się za nami.

Święty Andrzeju, pierwszy człowieku, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i tę wiarę zwiastował innym, módl się za nami.

Święty Andrzeju, któryś przyprowadził brata do Jezusa, módl się za nami.

Święty Andrzeju, który przywiodłeś brata do Mistrza, bo rozpoznałeś w Nim życie, módl się za nami.

Święty Andrzeju, któryś ogłosił Piotrowi radosną nowinę: „Znaleźliśmy Mesjasza”, módl się za nami.

Święty Andrzeju, któryś pozostał u Jezusa i nauczył się wiele, módl się za nami.

Święty Andrzeju, niegdyś rybaku, a teraz dusz apostole, módl się za nami.

Święty Andrzeju, nauczycielu i przewodniku Kościoła, módl się za nami.

Święty Andrzeju, bracie rodzony Piotra i równy w śmierci sposobie, módl się za nami.

Święty Andrzeju, głosicielu Ewangelii i pasterzu Kościoła, módl się za nami.

Święty Andrzeju, jeden z dwóch uczniów św. Jana Chrzciciela, którzy pierwsi poszli za Chrystusem, módl się za nami.

Święty Andrzeju, mężu błogosławiony, nauczający i rządzący w Kościele, módl się za nami.

Święty Andrzeju, niech Twoja siec nas wyłowi z burzliwych świata odmętów, módl się za nami.

Święty Andrzeju, któryś dla miłości Chrystusa i Jego Prawa poniósł męczeństwo, módl się za nami.

Święty Andrzeju, poddany torturom tych, którzy nakazali zniszczyć wiarę, módl się za nami.

Święty Andrzeju, pośredniku między Chrystusem a tymi, którzy w Jezusa jako Mesjasza jeszcze nie uwierzyli, módl się za nami.

Święty Andrzeju, powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wierny uczniu św. Jana Chrzciciela, módl się za nami.

Święty Andrzeju, usłyszałeś głos wzywającego Pana, natychmiast zostawiłeś sieci, i poszedłeś po hojną nagrodę życia wiecznego, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wezwany byłeś przez Pana, by z Piotrem głosić Nowinę, módl się za nami.

Święty Andrzeju, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.

Święty Andrzeju, filarze Kościoła Bożego, módl się za nami.

Święty Andrzeju, postrachu mocarzów piekielnych, módl się za nami.

Święty Andrzeju, wspomożenie tonących w grzechach, módl się za nami.

Święty Andrzeju, mężu niebieskiej doskonałości, módl się za nami.

Święty Andrzeju, oświecenie biskupów, módl się za nami.

Święty Andrzeju, najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, naśladowco, módl się za nami.

Święty Andrzeju, obrońco świata na Sądzie Ostatecznym, módl się za nami.

Święty Andrzeju, któryś wypełnił dzieło Chrystusowe, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami święty Andrzeju.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i Pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Andrzeju,

Ty pierwszy poznałeś Baranka Bożego i poszedłeś za Nim. Z Twoim przyjacielem św. Janem przebywałeś u Jezusa przez cały dzień, następnie przez całe swoje życie, a teraz całą wieczność. Jak przywiodłeś swego brata św. Piotra do Chrystusa i wielu innych po nim, tak i nas przyprowadź. Naucz wędrować z ludźmi do Pana w miłości i w całym oddaniu się Jemu. Pomóż nam uczyć się lekcji krzyża, niesienia go codziennie bez skargi, aby zaprowadził nas jak Ciebie do Jezusa. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła (1857 r. z oryginalną pisownią)

Święty Andrzeju, Uczniu pojętny Chrystusów, w krzyżowej śmierci naśladowco Jego, z prostaka wielkiego, wielki Apostole, i z rybaka ludołowco, wiele dusz Bogu pozyskujący; któryś na jedno zawołanie Pańskie, porzucił swoję proffesyą i siatki, a Bogu służyć zaczął. Niechaj i ja za twoją świętą przyczyną porzucę świat, i to co mnie od zachowania prawa Boskiego, i miłości jego odrywa, i dzieli serce moje, którem całem powinienem (powinnam) i pragnę kochać najlepsze dobro moje, Boga, Niechaj się w krzyżu zakocham dla tego, że Zbawiciel mój na nim drogie położył życie, i ty swoje Święty Apostole. Niech się kocham w utrapieniach, znosząc je mile, i cierpliwie, a przez to przyniosę folgę Jezusowi, i tobie, a sobie zapłatę. Ty zaś Chryste Jezu, przez prace Apostolskie, i męczeństwo Świętego Andrzeja, daj nam do Ciebie tęsknić, Ciebie przekładać nad życie, honor i dostatki, daj powołania twego, i instynktów zawsze słuchać, a potym pozwól łaskawie Ciebie z Świętym Andrzejem i z wszystkimi Świętymi chwalić, i kochać na wieki wieków, Amen.

Źródło: "Nabożeństwo codzienne ku nieustającej nigdy czci i chwale Boga w Trójcy Jedynego, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i Świętych Pańskich dla wygody ludzi nabożnych i zbawiennego dusz chrześcijańskich pożytku z nowym rozmaitych modlitew przydatkiem krótko zebrane", Poznań 1857.

Kod QR do tego wpisu

 

 

 

 

 

Strona
Ten link przenosi na górę strony

niedziela, 26 lipca 2020

Nowenna do Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Biskup Diecezji Warszawsko - Praskiej + Romuald Kamiński apeluje o odmawianie w dniach 5-14 sierpnia 2020 roku, Nowenny do Matki Bożej Łaskawej w intencji Ojczyzny w 100. lecie Cudu nad Wisłą (miejsce bitwy leży w Diecezji Warszawsko - Praskiej), w dziele duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Internetowej Diecezji https://diecezja.waw.pl/7081


Jeżeli ktoś nie będzie mógł w tych dniach być w kościele na Nowennie do Matki Boskiej Łaskawej a chciałby się modlić razem ze wszystkimi wiernymi modlącymi się w świątyniach, to poniżej przedstawiam Nowennę oraz inne modlitwy do Matki Bożej Łaskawej do prywatnego odmawiania.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

1 DzieńMatko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień wiary

Matko, dziś u Twych stóp o wiarę proszę, bym czekając na Twą pomoc, nie zgubił siebie, by nie usechł listek wątłych mych nadziei, bym mógł doznać łaski Twej dobroci, teraz i tutaj, a dopiero później - w niebie!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica wiary - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

J 20,01 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

J 20,02 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: ”Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

J 20,03 Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu.

J 20,04 Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.

J 20,05 A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

J 20,06 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna

J 20,07 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.

J 20,08 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

J 20,09 Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

J 20,10 Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.

J 20,11 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem plącząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu

J 20,12 i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.

J 20,13 I rzekli do niej: ”Niewiasto, czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: ”Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”.

J 20,14 Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

J 20,15 Rzekł do niej Jezus: ”Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: ”Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę”.

J 20,16 Jezus rzekł do niej: ”Mario!” A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: ”Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu!

J 20,17 Rzekł do niej Jezus: ”Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: ”Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”.

J 20,18 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: ”Widziałam Pana i to mi powiedział”.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

2 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień nadziei

Matko, daj siłę czekać z wiarą, pomaleńku aż dojrzeje owoc Twojej łaskawości i dobroci! Ufam, że mnie wysłuchasz, że zaradzisz, że nie opuścisz, choć wszyscy opuścili! Mamo, jesteś moją Nadzieją!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica nadziei - Przemienienie na górze Tabor

Mt 17,01 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.

Mt 17,02 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś

stało się białe jak światło.

Mt 17,03 A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.

Mt 17,04 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: ”Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawie tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Mt 17,05 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: ”To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”

Mt 17,06 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

Mt 17,07 A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: ”Wstańcie, nie lękajcie się!”

Mt 17,08 Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

Mt 17,09 A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: ”Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Mt 17,10 Wtedy zapytali Go uczniowie: ”Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?”

Mt 17,11 On odparł: ”Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.

Mt 17,12 Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”.

Mt 17,13 Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

3 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień miłości

Mamo moja Najłaskawsza, proszę Cię o serce nowe, czyste, zdolne do kochania, pełne miłości i obfite jak źródło przejrzyste, które przed wylewem swych skarbów wcale się nie wzbrania, bo pragnie połączyć się z morzem, portem powołania!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica miłości - Narodzenie Pana Jezusa

Łk 2,01 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.

Łk 2,02 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.

Łk 2,03 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Łk 2,04 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,

Łk 2,05 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienną.

Łk 2,06 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.

Łk 2,07 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Łk 2,08 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.

Łk 2,09 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Łk 2,10 Lecz anioł rzekł do nich: ”Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:

Łk 2,11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.

Łk 2,12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

Łk 2,13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

Łk 2,14 ”Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

4 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień nawrócenia

Matko, niech Serce Twe łaskawe dzisiaj mnie wysłucha, Mamo, przyjmij prośby mego ducha: niech nikt z moich nie zginie, niech się nie zagubi, jeśli przed zgonem wzywa, że Cię, Matko, lubi!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica nawrócenia - Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

Mt 4,16 Lud który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.

Mt 4,17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: ”Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Mt 4,18 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

Mt 4,19 I rzekł do nich: ”Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

Mt 4,20 Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Mt 4,21 A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.

Mt 4,22 A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Mt 4,23 I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelie o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Mt 4,24 A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.

Mt 4,25 I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

5 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień cierpienia

Oddaję Ci, Matko, boleści mego serca. Powierzam Ci strach o jutro, lęk przed chorobą i codzienne pytanie, czy wystarczy do pierwszego. Ofiaruj, proszę, Jezusowi te moje małe trwogi wraz z cierpieniami Twej duszy udręczonej, zbolałej i omroczonej, gdyś pod krzyżem, Matko stała! Proszę, niech przez zasługi boleści Twej duszy udoskonali się moja wiara i nadzieja, niech moje słabe zaufanie okrzepnie i stanie się Twoją bezmierną ufnością!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica cierpienia - Droga Krzyżowa Jezusa i Matki Najświętszej

Łk 23,22 Zapytał ich po raz trzeci: ”Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię”.

Łk 23,23 Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki.

Łk 23,24 Piłat wiec zawyrokował, żeby ich zadanie zostało spełnione.

Łk 23,25 Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do wiezienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Łk 23,26 Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

Łk 23,27 A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.

Łk 23,28 Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: ”Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!

Łk 23,29 Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: ”Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”.

Łk 23,30 Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!

Łk 23,31 Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?”

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

6 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień pełnienia woli Bożej

Najlepsza Matko, obdarz mnie łaską dostrzegania woli Bożej w tym, co mnie każdego dnia spotyka! Daj mi łaskę odwagi powiedzenia - jak Jezus w Ogrójcu: Niech Twoja, nie moja wola się stanie - z ufnością!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica pełnienia woli Bożej - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Mk 14,32 A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: ”Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił”.

Mk 14,33 Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę.

Mk 14,34 I rzekł do nich: ”Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!”

Mk 14,35 I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemie i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina.

Mk 14,36 I mówił: ”Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!”

Mk 14,37 Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: ”Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?

Mk 14,38 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”.

Mk 14,39 Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa.

Mk 14,40 Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.

Mk 14,41 Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: ”Spicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.

Mk 14,42 Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca”.

Mk 14,43 I zaraz, gdy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

7 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień odwagi

Matko Łaskawa, z jaką mocą łamiesz strzały nieprzyjaciół naszych, z jaką determinacją osłaniasz nas, swe dzieci, przed Gniewem Bożym! Spraw, Matko, bym mógł skruszyć strzały zwątpienia i rozpaczy i pozwól mi w fałdach twego płaszcza ukryć się jak dziecko!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica odwagi - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Łk 23,33 Gdy przyszli na miejsce, zwane ”Czaszką”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.

Łk 23,34 Lecz Jezus mówił: ”Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Łk 23,35 A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.

Łk 23,36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,

Łk 23,37 mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.

Łk 23,38 Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest Król Żydowski”.

Łk 23,39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.

Łk 23,40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

Łk 23,41 My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.

Łk 23,42 I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.

Łk 23,43 Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Łk 23,44 Było juz około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

Łk 23,45 Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.

Łk 23,46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

Łk 23,47 Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: ”Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy”.

Łk 23,48 Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi.

Łk 23,49 Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

8 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień prośby

Matko Najłaskawsza, wysłuchaj, proszę, moich zwykłych i niezwykłych próśb: daj zaznać ulgi, radości, rozkoszy, że dzięki Tobie przeciwności został pokonany próg!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica wysłuchania prośby - Wesele w Kanie Galilejskiej

J 2,01 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka

Jezusa.

J 2,02 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.

J 2,03 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: ”Nie mają już wina”.

J 2,04 Jezus Jej odpowiedział: ”Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”

J 2,05 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: ”Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

J 2,06 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

J 2,07 Rzekł do nich Jezus: ”Napełnijcie stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi.

J 2,08 Potem do nich powiedział: ”Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśli.

J 2,09 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego

J 2,10 i powiedział do niego: ”Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

J 2,11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

J 2,12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

9 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Dzień wdzięczności

Matko Łaskawa, dziękuję, że mogłem u stóp Twych dzisiaj się wyżalić, u kolan Matczynych nabrać znów nadziei. Odchodząc, jeszcze Cię proszę, niech mi myśli Twe serdeczne towarzyszą co dzień i dobrzy Anieli!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica wdzięczności - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Ap 12,01 Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

10 Dzień

Matko moja Najłaskawsza, przychodzę przed Twój Cudowny Obraz, aby zwierzyć Ci się ze wszystkiego, co leży mi na sercu. Aby powierzyć Ci wszystkie troski i nadzieje, moją trudną teraźniejszość i nieznaną przyszłość. Chcę Cię prosić, byś mi powiedziała, jak nie dać się smutkom i przygnębieniu, jak napełnić serce ufnością w Twoją niezawodną pomoc.
Dziś składam u Twych stóp prośbę (podajemy swoją prośbę).

Zakończenie Nowenny - Dzień pokory

Matko moja Łaskawa, kiedyś myślałem, że wszystko mogę, bo mam otwartą głowę, zdolne ręce i dobre chęci. Nawet myślałem, że mogę zostać kimś ważnym! Ale poznałem siebie i teraz pragnę jedynie skryć się w Twoim Sercu i błagać, byś mnie w Nim ukrytego przeniosła przez życie!

Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca

Tajemnica pokory - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Łk 1,26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,

Łk 1,27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Łk 1,28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: ”Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Łk 1,29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Łk 1,30 Lecz anioł rzekł do Niej: ”Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Łk 1,31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Łk 1,32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.

Łk 1,33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Łk 1,34 Na to Maryja rzekła do anioła: ”Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Łk 1,35 Anioł Jej odpowiedział: ”Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

Łk 1,36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.

Łk 1,37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Łk 1,38 Na to rzekła Maryja: ”Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (10 x)

Chwałą Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Modlitwa na zakończenie Nowenny do Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, byłaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.

O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.

Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.

Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.

Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.

Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.

Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.

Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu „Magnificat” Chwały Wiecznej. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 


Litania do Matki Bożej Łaskawej

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana Skarbnico Łask Chrystusowych, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne Schronienie naszych serc, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne Odrodzenie dusz, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można Stolico miłosierdzia, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna Ucieczko grzeszników, módl się za nami.
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka Nadziejo konających, módl się za nami.
Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw, abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 

Podziękowania Matce Bożej Łaskawej

Dziękujemy Ci Matko za wszystkie Łaski, jakie dał nam Bóg za Twoim pośrednictwem
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do Twojego Syna
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że jesteś ideałem i wzorem polskiej kobiety
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że byłaś nam mocą zwycięstwa w walce o wolność
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za to, że czuwasz nad nami przez swoje święte obrazy w świątyniach i domach naszych
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za dar koronacji Twojego wizerunku
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani
Za wszystkie łaski dla naszych parafii i pielgrzymom wypraszane
Dziękujemy Ci o Łaskawa Pani

Przeproszenie Boga

Matko Boża Łaskawa - Ucieczko grzeszników wzywająca nas do pokuty za grzechy - ucz nas przepraszać Boga.
Za to, że nie zawsze byliśmy wierni i posłuszni woli Jezusa Syna Twego.
Przepraszamy Cię Panie
Za to, że przez słabą wiarę i obojętność, często odchodziliśmy od Boga i Ewangelii.
Przepraszamy Cię Panie
Za grzechy pijaństwa, niezgody i rozwiązłości oraz zbrodnie wymierzone przeciw życiu.
Przepraszamy Cię Panie
Za to, żeśmy tak mało dbali o religijne wychowanie dzieci.
Przepraszamy Cię Panie
Za to, że byliśmy obojętni na szerzące się bezbożnictwo i zepsucie w naszym narodzie.
Przepraszamy Cię Panie
Za to, że złość, nienawiść, nieuczciwość często gnieździły się w naszych sercach, rodzinach i w życiu społecznym.
Przepraszamy Cię Panie

Prośby do Matki Bożej Łaskawej

O Maryjo, Matko Boża Łaskawa, która z taką czułością spoglądasz z tego cudownego obrazu na nas, z dziecięcą ufnością śpieszymy do twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w różnych naszych potrzebach:

Spraw, aby w dzisiejszym świecie szanowane były prawa człowieka i prawa narodów, by przez to umocnił się dobroczynny pokój.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.

Aby Ojciec św. cieszył się dobrym zdrowiem, błogosławieństwem Bożym i Twoją opieką w apostolskiej posłudze Kościołowi i światu.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
Otaczaj opieką biskupów, kapłanów. Seminarium Duchowne i całą naszą diecezję.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
Aby nasza Ojczyzna umacniała się ładem moralnym synów i córek swoich.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
Daj zdrowe myślenie tym, którzy kierują państwem, aby szukali dobra narodu opartego na prawie Bożym.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O zgodę, miłość, trzeźwość w rodzinach i Ojczyźnie naszej.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O Twoją opiekę Matko dla Rodzin rozbitych, niszczonych przez niezgodę i pijaństwo.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
Wypraszaj Bożą opiekę dla rodzin biednych i wielodzietnych.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O szczęśliwe rozwiązanie dla matek w stanie błogosławionym, o zdrowie matek i dzieci.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O potomstwo dla rodzin bezdzietnych.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O zdrowie dla chorych.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O błogosławieństwo Boże, o Twoją opiekę dla Rodzin i parafii.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O Twoją opiekę dla dzieci i młodzieży.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O Twoją opiekę dla parafian przebywających z dala od rodzin, pracujących w delegacjach, za granicą.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
O radość wieczną dla zmarłych parafian, dusz w czyśćcu cierpiących.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.
We wszystkich intencjach Ojca Świętego i pielgrzymów.
Prosimy Cię o Łaskawa Pani.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  † 


Kod QR do tego wpisu

Strona
Ten link przenosi na górę strony